dimarts, 8 de maig del 2012

diumenge, 8 de febrer del 2009

dissabte, 13 de desembre del 2008

JORNADES FORMATIVES TIC

ACTIVITAT FORMATIVA INFORMÀTICA / INTERNET
Objectius

- Obrir a totes les associades la possibilitat , d’utilitzar un ordinador, i de moure’s per la xarxa.

Destinatàries

Totes les associades que hi estiguin interessades (grups de 6 - 8 dones), per nivells de coneixements.

Contingut

- Que sabem d’un ordinador?
- Què sabem d’Internet?
- Crear una adreça de correu i conèixer el de la nostra Associació (donesdenalec @gmail.com) com un mitjà més de contacte.
- Diferents maneres d'interactuar amb la xarxa sencera: grups de discussió, fòrums i llistes de correu
- El bloc de l’associació http://donesdenalec.blogspot.com, com participar-hi i aportar comentaris.


Temporització

4 sessions de 2 hores de durada, amb la següent distribució de continguts:


1a. Sessió: Comencem a tocar un ordinador : Destinada principalment a les associades que no tenen cap coneixem d’informàtica:

- Part física: Programari
- Part lògica : Maquinari
- Components
- Encendre l’ordinador
- Com s’introdueix un CD
- Qué es i per a que serveix el ratolí?
- El teclat
- Apagar l’ordinador.

2a. Sessió : Comencem a moure’ns per la xarxa

- Coneixements previs del que sabem de la xarxa.
- Cercar amb un cercador…
- Crear una adreça de correu amb Gmail (http://mail.google.com).
- Llistes de correu web (permeten agrupar direccions de correu en llistes, de manera que podem enviar un mateix missatge a totes les persones de la llista al mateix temps).

3a. Sessió: Blocs, i participació en xarxa.

- Com crear un bloc.
- El bloc de l’associació http://donesdenalec.blogspot.com, com participar-hi.
- Les bitàcoles/bloc, són un espai web que recopila cronològicament textos o articles. Les persones que els llegeixen poden aportar comentarisbloc .
4a Sessió: Serveis a la xarxa.

- Eines de gestió telemàtica.

INTERESSADES CONTACTAR AMB LA PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ

Informe/Memòria formació ENDE


INFORME/MEMÒRIA FORMACIÓ (TIC)

El passat dissabte 29 de novembre vàrem finalitzar el curs del programa ENDE sobre la utilització de les TIC a la seu de la comarcal de l'Urgell , que es va dur a terme a les instal.lacions cedides per l’ajuntament de Tàrrega (Espai Gòtic).
Aquesta formació anava inclosa en la subvenció que L'Institut Català de les Dones ens va concedir, juntament amb un equipament informàtic consistent en un ordinador portátil, programari i una impresora multifunció.
Aquesta formació, que ha tingut una durada de quatre dissaptes, ha estat del tot interessant , malgrat que s’hauria pogut treure més profit, si s’hagues fet la formació per grups segons el nivell de les alumnes, i tinguen clar des d’un principi les associacions assistents , ja que els ùltims dies arribaben noves alumnes que encara no sabien on havien de fer la formació.... malgrat tot el profesor va sapiguer tranpejar la situació i totes en varem traure profit, un 10 per a ell.

En quan a la nostra associació, hi hem assistit la presidenta i la secretària de l’associació, i ens ha servit, per a formar-nos una mica més en aquest mon de les noves tecnologies, i poder explicar els conneixement adquirits a la resta d’associades; amès hem creat un correu electrònic: donesdenalec@gmail.com, que ens permetra comunicar-nos entre nosaltres , amb d’altres associacions, i demés.
Hem creat un blog, http://donesdenalec.blogspot.com, que ens permetra fer publicacions, a l’abast de tothom.
En conclusió, hem après a moure’ns una mica mes, per la xarxa, i coneixer noves possibilitats que ens ofereix.
Ara toca transmetre aquest coneixements adquirits a la resta d’associades...
ACTIVITAT FORMATIVA INFORMÀTICA / INTERNET
Objectius

- Obrir a totes les associades la possibilitat , d’utilitzar un ordinador, i de moure’s per la xarxa.

Destinatàries

Totes les associades que hi estiguin interessades (grups de 6 - 8 dones), per nivells de coneixements.

Contingut

- Que sabem d’un ordinador?
- Què sabem d’Internet?
- Crear una adreça de correu i conèixer el de la nostra Associació (donesdenalec @gmail.com) com un mitjà més de contacte.
- Diferents maneres d'interactuar amb la xarxa sencera: grups de discussió, fòrums i llistes de correu
- El bloc de l’associació http://donesdenalec.blogspot.com, com participar-hi i aportar comentaris.


Temporització

4 sessions de 2 hores de durada, amb la següent distribució de continguts:


1a. Sessió: Comencem a tocar un ordinador : Destinada principalment a les associades que no tenen cap coneixem d’informàtica:

- Part física: Programari
- Part lògica : Maquinari
- Components
- Encendre l’ordinador
- Com s’introdueix un CD
- Qué es i per a que serveix el ratolí?
- El teclat
- Apagar l’ordinador.

2a. Sessió : Comencem a moure’ns per la xarxa

- Coneixements previs del que sabem de la xarxa.
- Cercar amb un cercador…
- Crear una adreça de correu amb Gmail (http://mail.google.com).
- Llistes de correu web (permeten agrupar direccions de correu en llistes, de manera que podem enviar un mateix missatge a totes les persones de la llista al mateix temps).

3a. Sessió: Blocs, i participació en xarxa.

- Com crear un bloc.
- El bloc de l’associació http://donesdenalec.blogspot.com, com participar-hi.
- Les bitàcoles/bloc, són un espai web que recopila cronològicament textos o articles. Les persones que els llegeixen poden aportar comentarisbloc .
4a Sessió: Serveis a la xarxa.

- Eines de gestió telemàtica.

Avaluació

El nostre municipi es el mes petit en nombre d’habitants de l’Urgell, som poques associades, tenim un grup la majòria d’edat avançada i que no ha tocat mai un ordinador; i unaltre que ja té unes nocions bàsiques, per tant tenim com a dos grups.
Per a dur a terme la formació comptem amb un espai cedit per l’ajuntament de Nalec, amb connexio wifi, l’ordinador portàtil que ens ha concedit l’Institut Català de la dona, dos ordinadors de l’ajuntament, i dos mes que aportaran les associades.
De moment, la presidenta i la secretària, que varem assistir a les jornades de formació, hem començat a impartir la formació a nivell bàsic, per a les associades mes grans, que no habien tocat mai un ordinador, per lo qual hem utilitzat la guia d’iniciació a la informàtica que s’ens va lliurar en el decurs del curset; i ara les nostres alumnes , ja saben moure’s per la xarxa.
Anirem continuant amb la formació, en funció dels grups i dels coneixements adquirits; ja que l’experiència ha estat molt enriquidora ,i les nostres associades han quedat molt satisfetes amb els nous coneixements adquirits.
Nalec, 15 de desembre de 2008Signat: Manoli Gonzàlez Ramos
Presidenta de l’Associació de Dones Setembre de Nalecdissabte, 29 de novembre del 2008

LES EINES INFORMÀTIQUES A LA NOSTRA ASSSOCIACIÓ

En les jornades formatives del programa ENDE, hem tocat el tema d'algunes de les possiblitats que ens oferix Internet..

Bé aixó ens queda molt gran a la nostra associació, Nalec es el poble més petit de l'Urgell, compten amb uns 100 i poc mes habitans, la majoria gent gran; formem l'associació de Dones les quatre del poble que som a tot arreu, i unes quantes mes vinculades amb el poble, que podriem anomenar de segona residència...

La majória de les associades, no han tocat mai un ordinador, i algunes han fet algun curset d'iniciació ,on han tocat poc o molt word i excel...les mes joves que son poques, ja tenen una mica més noció.

Bé si ens posem amb Internet , mes o menys estem igual.. per tant alhora de transmetre els coneixements del curset, hem de començar, per grups reduits, i en funció dels coneixements de cada grup adaptar el temari.

L'ùltim dia varem tocar el tema de les eines telemàtiques, bé de moment la nostra associació no està preparada per utilitzar-les de ple.

dissabte, 15 de novembre del 2008

CAL ACABAR AMB LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Una de les interpretacions que es pot extreure és que la violència contra les dones es veu marcada per l'acció i reacció del col·lectiu femení. És a dir, l'alliberament de la dona ha provat un auge de la violència motivada per una reacció desesperada del masclisme. Aixa doncs, caldria reforçar els drets de les dones i combatre de manera important les resistències que s'oposen al canvi, defugint del model d'organització social establert.

La informació adient sobre maltractaments pot ser molt útil per ajudar a la conscienciació de tota la societat, i alhora, per oferir una guia per a les persones que hagin entrat en contacte amb situacions de violència domèstica. Tota la informació oferta amb rigor, cura i amb una funció educativa sensiblitza el públic a donar major suport a les víctimes i el consciencia de les actituds i comportaments dels agressors.

Un rebuig social contundent contra la violència de gènere ha d'alertar i reforçar encara més els cossos policials i l'ajuda ciutadana. La pressió de l'entorn de l'agressor és eficaç en la lluita contra la violència exercida i remet les agressions.

El reconeixement per part de la classe política que existeix la violència de gènere és del tot necessari per implicar-se dins aquesta problemàtica, per tal de definir-la com a problema social i de prendre les mesures per a solucionar-la.

L'aplicació de nous instruments penals en matèria de violència de gènere, juntament amb la voluntat política d'afrontar amb seriositat aquesta problemàtica, són imprescindibles per promoure la igualtat jurídica entre homes i dones.

Però, sobretot, la millor prevenció de totes les formes de violència de gènere és l'educació en la igualtat. La violència és una conducta apresa modificable. La socialització de nens i nenes contra aquesta problemàtica i la reeducació dels adults en la igualtat són camins que poden ajudar a evitar caure en aquesta dinàmica.

Presentació

L'Associació de Dones Setembre de Nalec, es va crear fa uns anys amb l'ànim de compartir experiencies i inquietuts entre totes les dones, de Nalec i relacionades amb Nalec; de moment anem creixent, ànims...